0

milwaukeetool

Privatnost

Obavijest o Privatnosti i Kolačići

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na adrese kako je navedeno niže u ovoj Obavijesti.

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Obavijest o privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o (i) osobnim podacima koje prikupljamo, (ii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, te (iii) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade.

Odnosi na koje se primjenjuje ova Obavijest

Tijekom svakodnevnog poslovanja, Tid-extra d.o.o. ulazi u veliki broj odnosa, kako s kupcima (potrošačima), tako i s poslovnim partnerima, te našim zaposlenicima. Iz tog razloga, potrebno je detaljno razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuje ova Obavijest.

Slijedom navedenog, ova Obavijest se primjenjuje isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako posjetite našu Internet stranicu;
 • ako dijelite oglase za našu Internet stranicu na za to primjenjivim web lokacijama;
 • ako dostavljate osobne podatke prilikom dovršetka narudžbe proizvoda na našoj internetskoj stranici;
 • ako nam se obratite putem e-maila u svrhu našeg poslovanja;
 • ako nam pošaljete prijavu za posao u Tid-extra d.o.o.;
 • ako nam se na bilo koji drugi način javite u svrhu našeg poslovanja.

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

U pogledu obrada osobnih podataka koje se navode u ovoj Obavijesti, društvo Tid-extra d.o.o., sa sjedištem u Murskom Središću, Slatine 6, OIB 95460557222 ("Tid-extra") je voditelj obrade u smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. ("GDPR").

Koje podatke prikupljamo i što radimo s njima?

Tijekom interakcije s Vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije koju imamo s Vama, tako i o usluzi koju Vam pružamo.

Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo osobne podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:

Ime i prezime i kontaktni podaci (uključujući adresu, email, broj telefona/mobitela)

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

Popunjavanje narudžbe

   

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama, kao jednim od potencijalnih kupaca mogli dovršiti kupnju i finalizirati ponudu.

Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu kupnje (sklapanja ugovora).

Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Dostava kupljenih proizvoda

   

Vaše osobne podatke koristimo I kako bismo Vam naručene (kupljene) proizvode dostavili na naznačenu adresu.

Svrha ovog procesa je izvršenje naše obveze koje smo preuzeli temeljem ugovora o kupopordaji kojeg smo s Vama sklopili.

Izvršavanje ugovorne obveze (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Podaci o OIB-u

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

Popunjavanje narudžbe

   

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama, kao jednim od potencijalnih kupaca mogli dovršiti kupnju i finalizirati ponudu.

Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu kupnje (sklapanja ugovora).

Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Dostava kupljenih proizvoda

   

Vaše osobne podatke koristimo I kako bismo Vam naručene (kupljene) proizvode dostavili na naznačenu adresu.

Svrha ovog procesa je izvršenje naše obveze koje smo preuzeli temeljem ugovora o kupopordaji kojeg smo s Vama sklopili.

Izvršavanje ugovorne obveze (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Prenošenje vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s Tid-extrom, određene osobne podatke ćemo razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

Slijedom navedenog, Tid-extra će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati osobne podatke sa sljedećim kategorijama osoba:

 • Našim poslovnim partnerima – to kako bismo izvršili uslugu koju ste Vi od nas zatražili. Naši će partneri koristiti osobne podatke samo u opsegu i u svrhu naloga koji su dobili od Tid-extre ili prema pravilima koja su sami odredili kao voditelji obrade osobnih podataka.
 • U slučaju potrebe, trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to (i) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (ii) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (iii) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, (iv) kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika ili (v) ako je to potrebno uslijed tužbi i drugih pravnih zahtjeva.
 • Svim drugim osobama, ako smo za takvu vrstu razmjene zaprimili Vašu izričitu privolu ili smo na to obvezni temeljem prisilnog propisa ili za to imamo legitimni interes.

Iznimno, u slučaju statusnih promjena društva Tid-extra (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

Konačno, upućujemo Vas da prilikom Vaše komunikacije s nama putem društvenih mreža (npr. Facebook, LinkedIn, Instagram), Tid-extra osobne podatke koje ste podijelili s tim društvenim mrežama ne obrađuje na bilo koji drugi način osim kako je naprijed navedeno. Također, Tid-extra te podatke ne prenosi niti jednoj drugoj osobi osim eventualno naprijed navedenima. Upućujemo Vas da svrhu i način obrade osobnih podataka na navedenim društvenim mrežama provjerite čitanjem obavijesti o obradi osobnih podataka koje su takvi voditelji obrade objavili na svojim web lokacijama. U slučaju bilo kakvih pitanja obratite nam se na e-mail adresu kako je navedena niže u ovoj Obavijesti.

Vaši podaci i treće zemlje

Vaši osobni podaci se obrađuju i prenose prvenstveno unutar područja Europske Unije i/ili Europskog Ekonomskog prostora, no pojedini podaci se obrađuju i prenose i u treće zemlje putem razmjene podataka s platformama za automatizaciju marketinga i usluga e-mail marketinga za upravljanje mailing listama i kreiranje marketinških kampanja putem e-pošte.

Koliko dugo pohranjujemo Vaše podatke?

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

Primjerice, osobne podatke koje obrađujemo za potrebe Vaše narudžbe čuvati ćemo i obrađivati samo do ispunjenja naših usluga. Nakon što smo Vam uslugu izvršili, sve Vaše osobne podatke brišemo iz našeg sustava.

Iznimno, u određenim slučajevima ćemo možda imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Primjerice, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Zaključno Vas također obavještavamo da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu Tid-extre. Upute o načinu ostvarivanja Vaših prava detaljno su izložene u odjeljku "Vaša prava".

Djeca

Tid-extra je u potpunosti svjestan da su djeca osobito osjetljiva skupina, te stoga obraća osobitu pozornost na zaštitu njihovih osobnih podataka.

Usluge Tid-extre nisu namijenjene djeci mlađoj od 16 godina. Ako doznamo da obrađujemo podatke o djetetu mlađem od 16 godina bez valjanog pristanka roditelja ili skrbnika, te ćemo podatke odmah obrisati.

Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema Tid-extri.

Radi se o sljedećim pravima:

 • Pravo tražiti obavijest obrađuje li Tid-extra Vaše podatke, te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi;
 • Pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da Tid-extra napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;
 • Pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka;
 • Pravo tražiti da Vaše osobne podatke koje posjedujemo prenesemo drugom voditelju obrade u strukturiranom i strojno čitljivom obliku;
 • Pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane Tid-extre, osobito u pogledu eventualnog izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu Tid-extre i automatizirane obrade;
 • Pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli;
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel: 01 4609-000

U slučaju da želite aktivirati bilo koje od gore navedenih prava (osim zadnjeg), molimo da kontaktirate koristeći podatke iz odjeljka "Kako nas možete kontaktirati?". Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije, te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta.

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu.

Kolačići (Cookies)

Uvod

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije i zanimljivije, ova stranica na Vaše računalo sprema malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja.

Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je malena tekstualna datoteka koja se automatski sprema na Vaše računalo, tablet ili mobitel ("Uređaj") kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da "zapamti" Vaš Uređaj.

Takvim "pamćenjem" postižu se različite funkcije. Omogućava se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik) za buduće posjete web stranice, te se općenito nadograđuje njezina kvaliteta i atraktivnost. Ukratko, stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz vaše potrebe i interese.

Postoje različite vrste kolačića, međutim, možemo ih podijeliti u sljedeće dvije glavne podjele:

 • Prema pošiljatelju kolačića:
 • Vlastiti kolačići (first-party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od strane naše web stranice;
 • Kolačići treće strane (third party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od web stranice koja je drugačija od stranice koju ste posjetili.
 • Prema vremenu pohrane
 • Kolačići sesije – kolačići koji se automatski brišu nakon što zatvorite preglednik (browser);
 • Trajni kolačići – kolačići koji ostaju pohranjeni na Uređaju, povezani na IP adresu Uređaja, najviše 30 dana. Oni omogućuju prepoznavanje Vašeg Uređaja prilikom sljedećeg posjeta web stranice. Korisnik može trajne kolačiće ukloniti ručno.

Korištenje kolačića

Naša web stranica koristi sljedeće vrste kolačića:

 • Tehnički kolačići – radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica uopće bila operabilna.
 • Analitički kolačići – radi se o kolačićima koji prate statističku posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane (primjerice Google Analytics i sl.).
 • Funkcionalni kolačići – radi se o kolačićima koji omogućavaju da Vas naša stranica prepozna te zapamti Vaše postavke kad ju ponovno posjetite (npr. jezik stranice)
 • Marketinški kolačići – radi se o kolačićima putem kojih prikupljamo određene podatke (podatke o Vašim posjetima našoj stranici, sadržajima koje ste gledali, poveznicama koje ste pratili itd.), a sve kako bismo Vam prezentirali marketinške sadržaje prilagođene Vašim interesima. Oni se mogu koristiti kako na samoj web stranici, tako i na prikazivačkim mrežama te kroz korištenje remarketinga na usluzi [https://support.microsoft.com/en-gb/topic/description-of-cookies-ad01aa7e-66c9-8ab2-7898-6652c100999d">https://support.microsoft.com/en-gb/topic/description-of-cookies-ad01aa7e-66c9-8ab2-7898-6652c100999d

  Firefox

  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

  Chrome

  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

  Safari

  https://support.apple.com/hr-hr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

  Opera

  https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

  Molimo obratite pozornost na činjenicu da su u slučaju neprihvaćanja kolačića moguća ograničenja određenih funkcija naše internetske stranice.

  Dodatne informacije o kolačićima

  Ako želite saznati više o kolačićima, dodatne informacije možete dobiti na sljedećim poveznicama:

  Društvene mreže

  Društvene mreže također mogu postavljati kolačiće na Vaše računalo. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.

  Kako nas možete kontaktirati?

  Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane Tid-extre.

  U tom pogledu, Tid-extra je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete u bilo kojem trenutku kontaktirati vezano uz sva pitanja obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava iz Uredbe.

  Stoga, u slučaju da:

  • želite koristiti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava; ili
  • općenito imate bilo kakva pitanja, primjedbe ili sugestije u pogledu obrade osobnih podataka,

  slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba, i to koristeći sljedeće kontakt podatke Tid-extre Službenika za zaštitu osobnih podataka

  Email

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Naziv

  Službenik za zaštitu podataka TiD-extra d.o.o.

  Promjene obavijesti o privatnosti

  U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa, ova Obavijest o privatnosti je ažurirana i izmijenjena dana 5.7.2022.

  Budući da je vjerojatno da će se protekom vremena mijenjati postojeći, te moguće implementirati novi procesi obrade osobnih podataka, biti će potrebno izmijeniti ili nadopuniti ovu Obavijest o privatnosti. Izmijenjena ili dopunjena verzija Obavijesti biti će obavljena na stranici Tid-extre odmah po njezinom donošenju.

  U slučaju da napravimo značajne izmjene, o tome ćemo Vas jasno i pravovremeno obavijestiti kako biste mogli proučiti izmjene te samostalno odlučiti hoćete li nastaviti koristiti usluge Tid-extre. Ovisno o vrsti obrade osobnih podataka, obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Tid-extre.

VIDEO za produljeno jamstvo


Jamstvo

* u slučaju poteškoća, obratite nam se na mail: [email protected]

PARTNERI
I PRODAJNA MJESTA

Pogledaj kartu
Registrirani kupci ostvaruju pravo na pogodnosti

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.

U redu Izbriši kolačiće